Kontaktujte nás

+(420) 778 490 000

Otevírací doba

08:00 - 20:00

Poskytnuté záruky

Věříme v kvalitu našich vozů. Poskytnuté záruky Andy-auta

Záruční podmínky

smluvní záruka

Ojetá auta u nás nakoupíte se zárukou, garancí původu a s předprodejním servisem. na všechny ojeté vozy poskytujeme smluvní záruky. nabízíme zásadně auta prověřená a ve výborném stavu. ojeté auto se zárukou je u nás samozřejmostí.

Trvání záruky 2 roky

záruka výrobce

Vztahuje se na vozidla podléhající zákonné záruce výrobce, tj. vozidla u nichž doba od data první registrace nepřesáhla dobu dvou let.
U těchto vozidel platí zákonná záruka výrobce počínající běžet dnem první registrace vozidla, pro něž tyto záruční podmínky společnosti neplatí.

Trvání záruky 1 rok

záruka

Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na koupi vozidla (zaplacení ceny vozu) zákazníkem nepřesáhla pěti let. U těchto vozidel platí roční smluvní záruka společnosti počínající běžet ode dne předání vozidla zákazníkovi.

Při případném souběhu záruky výrobce vozidla a výše uvedené jednoroční lhůty záruky platí záruční podmínky výrobce.

V případě skončení záruky výrobce před vypršením lhůty jednoho roku od předání vozidla zákazníkovi platí, že do uvedené jednoroční lhůty pro smluvní záruku prodávajícího poskytuje společnost smluvní záruku na zakoupené vozidlo podle svých všeobecných garančních podmínek.

Poskytnuté záruky

Poskytované služby

Auta do 5-ti let stáří

  •  poskytujeme 100% právní záruku na původ vozu a číslo karoserie!
  •  využíváme vlastní systém prověřování vozů
  •  prověřujeme VIN vozu
  •  ověřujeme blokaci na dopravním inspektorátu
  •  zvýšenou pozornost věnujeme vozům dovezeným ze zahraničí
  •  úzce spolupracujeme se společností CEBIA
  •  100% záruka na původ vozu
  •  žádné finanční závazky - leasing, půjčka
  •  žádné zástavní právo
  •  nejsou blokovány dopravním inspektoráte

Povinnosti kupujícího

Pro poskytnutí smluvní záruky musí kupující plnit následující povinnosti:

po dobu platnosti garance, provádět výlučně u prodávajícího, na své náklady, výrobcem předepsané nebo doporučené opravy, opravy po havárii, prohlídky a údržbu neprovádět na tachometru zásahy nebo jiné změny dodržovat pokyny výrobce k provozu motorového vozidla oznámit prodávajícímu výskyt vady nejpozději následující pracovní den telefonicky, písemně nebo faxem, vždy vadu popsat a vyčkat se započetím provádění opravy do stanoviska a případného pokynu prodávajícího ohledně způsobu, jakým se bude při likvidaci vady postupovat zmírnit podle možností škodu a řídit se při tom pokyny prodávajícího, pokud to okolnosti umožňují, je kupující povinen obstarat si tyto pokyny před opravou nechat provést opravu výlučně u prodávajícího přistavit vozidlo k opravě nejpozději třetí pracovní den po oznámení výskytu vady prodávajícímu

Novinky

Prověřené novinky s prodlouženou zárukou již v ceně vozu

Akční nabídka

Prověřené vozy za akční cenu s prodlouženou zárukou již v ceně vozu

Reference zákazníků

Přečtěte si reference zákazníků, kteří si zakoupili svůj vůz u Andy-auta